Ludvig Nordström porträtt
Ludvig Nordström

1938 begav sig författaren Ludvig Nordström (1882–1942) ut på en reportageresa. Han färdades 11 000 kilometer på mindre än två månader – genom land och rike – tillsammans med Radiotjänsts inspelningsbuss. Syftet var att rapportera om det eftersatta fattigsverige.

Nordström beskrev sina förväntningar inför uppdraget:

”Jag vill se själv. Och aldrig har en brinnande yngling längtat mer att få se sin älskades ansikte än jag att få se Människo-Sveriges kamrar och kök, skafferier och garderober, dass och sopor och löss.

Och jag skulle få se dem, jag fick se dem, det kan herrskapet skriva upp.

Jag fick se, vad jag icke trott: Lort-Sverige.”

Resan blev till radioserie, ”Med Ludvig Nordström på husesyn”, och radioserien blev snart till reportagebok: Lort-Sverige (1938). Och hans redogörelser slog ner som en bomb i den svenska kulturdebatten. Nordströms sak var omtvistad.

Både boken och radioprogrammen har vi tidigare tillgängliggjort här på Litteraturbanken. Det finns dock ytterligare inspelningar av Nordström att utforska. Under våren tillgängliggör vi dem en och en. Först ut: ett radioprogram sänt den 23 april 1938 – bara två dagar innan resan startar. Nordström berättar här om förberedelserna inför expeditionen. Lyssna i mediespelaren nedanför!

Inspelningarna tillgängliggörs här med tillstånd från Sveriges Radio. – Ludvig Nordströms porträtt har vi lånat från Uppsala universitetsbibliotek.