I år stjäl vi vår jul från Årstafrun – Märta Helena Reenstierna (1753–1841) – och hennes dagbok. Det finns många jular att välja på, så läs gärna mer i de digitaliserade volymerna!

ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 1: 1793–1812
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 2: 1813–1825
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 3: 1826–1839

19 december 1793

”Thorsdag. Tunnade jag ölet. Skurades af Lena och mor Svahn lilla och stora Sängkamrarne och Garderoben, var Catharina full och trätsam, hvaruti hennes syssla bestod hela dagen. Om aftonen ränsade jag 3 lispund ärter till Fabriqueur Bougt och skref sedan till min Kära mor. Herr Kindberg var till stan från morgonen till aftonen, då han efven gjort fru Lundberg sin visite samt fått höra det hennes man köpt ett stenhus vid Riddarhus Torget för 10 000 Riksdaler Banco mynt. Efven omtaltes något uti Staden å färde varande Buller. Gud afvände alla sorgeliga händelser!”

19 december 1804

”Onsdag. Vi bryggde Juldricka och tjernade smör. Fru Maville och Henrik Gustaf Krok var här på visite, och fick fru Maville min käre mans Silhouette med ornamenter.”

19 december 1809

”Tisdag. Rägn och ruskväder, bottenlös smuts. Hans Abr: var förmiddagen till Staden, och Nyström i många ärender. Greta bryggde, men som den sjelfkloka Juliana lade rosten och för att få den väl packad skar halmen därtill, så hände att vörten surnade, emedan det omöje- ligen kunde rinna genom den väl jemt hoplagda halmen. Jag var om aftonen åt källarn efter matsmör — efven tillagade rullsylta.”


P.S. Du har väl lyssnat på vår antologi med inläsningar ur andra dagböcker och brev, ETT HJÄRTA I RYMDEN? Där handlar det kanske inte i första hand om julförberedelser – men de mörka vinterkvällarna smälter snabbt undan i gott sällskap.


Texterna i 2020 års julkalender är hämtade från Årstadagboken. Läs den hos Litteraturbanken.se! Bilderna har vi lånat från Statens Museum for Kunst.