I år stjäl vi vår jul från Årstafrun – Märta Helena Reenstierna (1753–1841) – och hennes dagbok. Det finns många jular att välja på, så läs gärna mer i de digitaliserade volymerna!

ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 1: 1793–1812
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 2: 1813–1825
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 3: 1826–1839

21 december 1801

”Måndag. Ungefärlig klockan 7 om aftonen hördes 4 eldskott, trummor och klämtning, och berättade Stenius, att elden genom en Dalkarls ovålighet kommit löst uti en källare i Rosenadlerska Huset vid Mynt Torget, uti samma hus där köpman Théel och Mazza har sina bodar. Jag ränsade i dag Risgryn och flera kryddor, eldade gula kammaren och stökade mera smått. Stora Salen skurades och näsdukar tvättades.”

21 december 1818

”Måndag. Skurades Garderob och Matsal, strök Mamsell hufvor och litet smått och jag min bullerfräs med sorgfållar på mitt så kallade Pipjern och till första prof brände mitt ena finger. Hela aftonen skref jag ett bref till Syster. Muraren arbetade i afton vid Ljus.”


P.S. Du har väl lyssnat på vår antologi med inläsningar ur andra dagböcker och brev, ETT HJÄRTA I RYMDEN? Där handlar det kanske inte i första hand om julförberedelser – men de mörka vinterkvällarna smälter snabbt undan i gott sällskap.


Texterna i 2020 års julkalender är hämtade från Årstadagboken. Läs den hos Litteraturbanken.se! Bilderna har vi lånat från Statens Museum for Kunst.