Kjell Espmark i Litteraturbankens studio.

Idag är en jubeldag! Vilket är ännu en anledning så god som någon att ägna dagen åt dikt.

Presentationen av Kjell Espmark på Svenska Akademiens sajt, skriven av Jan Arnald, omfattar en lång gärning. Och just idag, den 19 februari 2020, fyller gärningen 90 år: ”Kjell Espmark, född 19 februari 1930 i Strömsund (Jämtland). Författare och litteraturforskare. Professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Han invaldes i Svenska Akademien 5 mars 1981 och tog sitt inträde 20 december 1981. Espmark efterträdde språkforskaren Elias Wessén på stol nr 16. Han har bl.a. tilldelats Svenska Dagbladets litteraturpris 1975, Schückska priset 1980, Bellmanpriset 1985, Kellgrenpriset 1998 och Samfundet De Nios stora pris 2000.” – För Litteraturbankens räkning har Espmark läst in tio egna dikter (och en hel del till – mer om detta här.) Så, för att fira dagen: lyssna!

Inspelningarna gjordes i Göteborg den 23 november 2019 och inspelningstekniker var Martin Joviken.