Gunnel Vallquist, översättare av På spaning efter den tid som flytt
Gunnel Vallquist.

Månadens tema på Litteraturbanken är författaren och översättaren Gunnel Vallquist (1918–2016). Med stor glädje tillgängliggör vi därför en samling radioprogram som Vallquist medverkat i under åren. Först ut är en inspelning från 1970 som handlar om hennes översättargärning:

I över trettio år arbetade nämligen Vallquist med översättningen av Marcel Prousts (1871–1922) stora romansvit På spaning efter den tid som flytt. När svitens sjunde och sista del Den återfunna tiden utkom på svenska 1982 förkunnades att översättningens fullbordan måste räknas till en av den svenska litteraturens höjdpunkter. Ett av seklets mest centrala verk kunde slutligen presenteras i sin helhet för en svensk publik på bred front. Och det möttes givetvis av hyllningar från alla håll.

Vallquists översättingar genererade inte bara priser, de beredde med tiden också plats åt henne i Svenska Akademien 1982 – som fjärde kvinna efter Selma Lagerlöf, Elin Wägner och Kerstin Ekman. Hon var därefter verksam bland De Aderton livet ut.

När Vallquist besökte radioprogrammet ”Bokfönstret” den 27 april 1970 för att samtala om översättningsarbetet med Göran O. Eriksson hade emellertid bara de fyra första delarna av På spaning efter den tid som flytt utgivits i svensk översättning. Tolv år av tvära kast mellan översättarvånda och skrivfröjd återstod. I radioprogrammet var dock Vallquist noga med att poängtera att det hör till saken att hon ”av naturen är väldigt envis och inte gärna ger upp” – därutöver hade hon efter decennier av arbete sammansmält med Proust och hans fiktionsvärld. Att ge upp en sådan relation är också att förlora en ansenlig del av sig själv. Vi har onekligen denna oeftergivliga kärlek till verket att tacka för en av Sveriges mest omfattande och fenomenala översättargärningar.

Lyssna på radioprogrammet i spelaren nedanför, eller läs vidare i Vallquists essä ”Att leva med Proust” från essäsamlingen Följeslagare (1975).


Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.Fotografiet, av en icke namngiven fotograf och här bearbetat med färg, är hämtat ur boken Albert Bonniers förlag. Ett familjeföretag 1837–1962. Etthundratjugofem år (1962).