Pete Seeger på Världskyrkomötet
Världskyrkomötets emblem. Foto: WCC.

1968 blåste förändringens vindar. Inte minst på kyrkans område. I och med omfattande och hastiga samhällsreformer i spillrorna av två världskrig kom kyrkan att uppfatta sig som i otakt med samtiden. Det föranledde Kyrkornas världsråd att sammankalla till världskyrkomöte. Den stora sammankomsten ägde rum i Uppsala sommaren 1968, och biskopar, präster och världsberömda teologer från alla världens hörn samlades i Sverige under ett par veckor.

Författaren och översättaren Gunnel Vallquist (1918–2016) var givetvis på plats för att dokumentera.

Bara några år tidigare hade Vallquist bevakat den katolska kyrkans likartade prövningar under Andra Vatikankonciliet som hölls i Rom under åren 1962–1965. Det resulterade i en serie skarpsynta skildringar med titeln Dagbok från Rom (1964–1966). Serien publicerades i fyra band och kan läsas från början till slut här!

Ingen ägde väl som Vallquist en så djup förtrogenhet med kyrkans kvalfulla omprövning efter dessa dagböckers utgivning. Och när Sveriges Radio sommaren 1968 sände en rad program om världskyrkomötet alluderade programseriens titel givetvis på Vallquists verk: serien kallades ”Dagbok från Uppsala” – och Vallquist var en av radioprogrammets gäster.

Den 19 juli 1968, vid världskyrkomötets slut, sändes Vallquists radiokrönika. Därförinnan hade Alva Myrdal, Sven Stolpe och Ulla Isaksson med flera medverkat i varsitt avsnitt. Hon inledde radioprogrammet med konstaterandet: ”Vi har kommit till slutet på ett par laddade veckor som av många orsaker kommer stå definitivt inristade i minnet. För mig alldeles privat har det känts som om en bit av Vatikankonciliet – just den typiska miljön med kyrkomän och journalister från alla länder och alla samfund – hade flyttat hit för en kort tid.”

Lyssna på radioprogrammet i mediespelaren nedanför, eller ta en titt på de andra radioprogrammen som Gunnel Vallquist har medverkat i här. I Litteraturbankens bibliotek finner du även en diger samling av Vallquists böcker och översättningar.


Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.Fotografierna ovanför och undertill, av icke namngivna fotografer, har vi lånat från The World Council of Churches fotodatabas.

Nedanför har vi samlat några fotografier från världskyrkomötet 1968. Här ser vi alltifrån diskussionerna inifrån Fyrishallen i Uppsala, till kyrkoledarna Soritua Nababan och Eugene Carson Blake tala på Sergels torg. Förstora bilderna genom att klicka mitt på.