Stillbilden är hämtad ur Gösta Werners filmatisering av Dagermans novell (1953). Du kan se den hos Filmarkivet.se.

Under 2022 kommer vi att göra fler verk av Stig Dagerman (1923–1954) tillgängliga hos Litteraturbanken. Sedan tidigare står De dömdas ö (1946) i de digitala hyllorna – men detta verk kommer alltså rätt snart (och med rättighetshavarna generösa tillstånd) att kompletteras med noveller, dikter, essäer och artiklar.

Och så lägger vi Dagermans egen röst till arkiven. Och vi börjar redan nu, med ett smakprov från det som skall komma. Det handlar om en klassiker: ”Att döda ett barn”, inläst av Stig Dagerman själv för Sveriges Radio.

Dagerman hade skrivit novellen 1948 på uppdrag av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF). Den var i praktiken skräddarsydd för att väcka opinion och stämma till eftertanke. De tidigare hastighetsgränserna på svenska vägar hade avskaffats helt och hållet 1930, och (som man förklarar på Wikipedia) ”formuleringen att man inte skulle hålla högre hastighet än att man kunde stanna inom den vägsträcka man kunde överblicka” hade kommit i dess ställe.

Det är lätt att föreställa sig hur det gick med det. Vägarna blev gradvis bättre och tillät därmed högre hastigheter – och bilarna blev allt starkare. Och olyckorna med dödlig utgång var fortsatt många.

Dagermans novell blev så småningom film. 1953 gjorde Gösta Werner kortfilm av texten, och den går att se hos Filmarkivet.se. Som bidrag i trafiksäkerhetsdebatten spelade novellen och filmen roll. Men novellen är dessutom ett kraftfullt stycke litteratur, som tveklöst kan räknas till de klassiska svenska novellerna.

Stillbilden är hämtad ur Gösta Werners filmatisering av Dagermans novell (1953). Du kan se den hos Filmarkivet.se.

Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.