Mosslandskap

”Jag föddes 10 mars 1911. Då jag skriver detta är jag sjuttio år — en gammal man men ännu ej bruten. Mina föräldrar bodde i Skottland där min far var engagerad i torvaffärer vilka blev hans livs olycka. Enligt vad det slapp ur min mor en gång — då var hon sedan länge patient på ett sinnessjukhus och vaktade inte sina ord som hon var uppfostrad till — kom jag till på en mosse utanför Dumfries med får bräkande bland gräs och blommor.”

Så lyder första stycket i Olof Lagercrantz (1911–2002) självbiografi Min första krets (1982). Poeten, publicisten och litteraturvetaren Lagercrantz kom alltså till på en mosse. Och mossen skulle han återvända till – både i liv och dikt.

Hans far blev så småningom ägare till en torvmosse utanför Falköping. Och det var i dessa omgivningar Lagercrantz tog sina första steg i barnaåren. Visst gjorde de hemlighetsfulla våtmarkerna bestående intryck. I essäsamlingen Om konsten att läsa och skriva (1985) skriver han vidare:

”Jag har vuxit upp på en mosse, en del av en slätt. Vid horisonten syntes platta berg. I mossens torvlager hittades drunknade djur som bevarats av garvsyran. Jag vet inte vad detta landskap betyder. En vid horisont finns, ett djup att slukas upp av, det förflutna bevarat som vore mossen en port till underjorden.”

”Vad jag vet är, att inget annat landskap väcker inom mig en sådan känsla av förtrolighet. Allt kan hända, då detta är närvarande. I varje annat är allt stumt.”

Därför är det inte särskilt underligt att Lagercrantz tre första diktsamlingar – Den döda fågeln (1935), Den enda sommaren (1937) och Dikter från mossen (1943) – också kretsade kring mossen. Mossen både som landskap och tillstånd.

Och när Lagercrantz besökte Sveriges Radio i mars 1955 för att läsa upp dikter, då var det just dikterna från diktsamlingen Dikter från mossen som låg i den medhavda portföljen. Med generöst tillstånd från rättighetshavare och Sveriges Radio tillgängliggör vi dessa inspelningar idag.

Lyssna på programmet i helhet ovanför, eller lyssna på de separata dikterna i spellistan nedan. Ännu längre ner hittar du bilder från Rogestorps Bränntorvsfabrik 1917–1924 – fabriken som då drevs i Lagercrantz fars regi utanför Falköping. Diktsamlingen Dikter från mossen, bland många andra böcker av Lagercrantz hittar du hos Litteraturbanken.

Bilder från Rogestorps Bränntorvsfabrik 1917–1924. Klicka på bilderna för att förstora dem.


Inspelningarna publiceras med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna. – Konstverket överst, målat av Kitty Kielland och här beskuret och redigerat, har vi lånat av Nasjonalmuseet i Norge (CC-BY). Fotografierna av Rogestorps Bränntorvsfabrik har vi lånat av Falbygdens museum här och här.