Elin Wägner och Eva Andén
Elin Wägner (i mitten) tillsammans med advokaten Eva Andén (till vänster) och en okänd kvinna.

Pennskaftet (1910) och Dialogen fortsätter (1932) är två av Elin Wägners (1882–1949) mest betydande romaner. De brottas med en av den tidens stora frågor: kvinnornas rösträtt.

De båda romanerna utspelar sig på vardera sida om rösträttsreformen i Sverige 1918 – medan Pennskaftet skildrar rösträttsrörelsens kamp under seklets början, får man i Dialogen fortsätter möta kvinnornas besvikelser i den lika enträget kvarstående patriarkalpolitiska strukturen på 1930-talet.

I mediespelaren nedanför hör vi Elin Wägner läsa ett stycke ur den senare romanen. Det är troligen den äldsta bevarade inspelningen av hennes röst. Året var 1935 och författaren Wägner 53 år gammal.

Tack vare tillstånd från Sveriges Radio kan vi nu tillgängliggöra denna inspelning, och ytterligare fyra radioprogram i vilka Wägner medverkar. I vårt digitala bibliotek har vi till på köpet över trettio verk författade av Wägner. Biblioteket är öppet och gratis för allmänheten som alltid annars!


Fotografiet, taget av en okänd fotograf, har vi lånat från Göteborgs universitetsbibliotek.