Ingrid Sjöstrand

Ingrid Sjöstrand (1922–2020) debuterade som skribent redan år 1950 – då som kåsör i veckotidningen Idun under signaturen jeppa. Men det skulle dröja drygt halvannat decennium innan hon gjorde sitt genombrott som barnboksförfattare.

1965 medverkade Sjöstrand i radioprogrammet Småbarnskvarten i P1 med sagoserien När Bump kom. Småbarnskvarten var ett morgonprogram för de yngsta där såväl erkända författare som nya namn läste sagor för barnen innan skoldags. Här sändes inte minst Astrid Lindgrens egna berättelser och Nalle Puh i Allan Edwalls uppläsning. Sjöstrand var med andra ord i gott sällskap när hon framträdde i radion för första gången.

Jag heter Muff av Ingrid Sjöstrand

I mediespelaren ovanför hör vi sagans samtliga sex avsnitt.

På den tiden var det inte ovanligt att småbarnskvartarna efter hand omarbetades i bokform. Så hade bland annat Gösta Knutssons saga om Pelle Svanslös en gång kommit till trycket efter succé i radion.

Även Sjöstrand blev så småningom kontaktad av Bonniers när hennes sagouppföljare Jag heter Muff sändes året därpå. Uppföljaren gick raskt ut i tryck 1966 och hennes skönlitterära debut var nu ett faktum.

Barnets perspektiv skulle förbli centralt för Ingrid Sjöstrands författarskap, men under sin levnad skrev hon i genrer som spänner över hela det litterära fältet. Hos Litteraturbanken hittar du åtta Sjöstrandtitlar författade för alla åldrar, däribland den första diktsamlingen för vuxna Nattbok (1970), Humlan vingad (1976) och Det blåser en sol (1979).

I sammanhanget bör nämnas att vi i våras ägnade ett helt avsnitt av vår podd Verket åt Ingrid Sjöstrands dikt ”Elda under din vrede”. Poddavsnittet gästades då av inga mindre än författaren Jenny Wrangborg och litteraturforskaren Carina Agnesdotter. Den senare disputerade 2014 på avhandlingen Dikt i rörelse. Ingrid Sjöstrand och poesins retorik i kvinnornas fredsrörelse 1979–1982.

Lyssna på podden i valfri poddapp eller ta dig vidare till avsnittet här.


Inspelningarna tillgängliggörs här med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna. – Fotografiet har vi saxat från Röster i radio och TV, nr 44, 1969.