Nils Ferlin
Nils Ferlin i sitt hem.

Nils Ferlin var utan konkurrens den bästa uppläsaren av sina egna dikter. Han hade en omisskännlig förmåga att träffa dikten mitt i tonen med dess säregna tillsats av vemod och lek om vartannat. Om detta vittnar de dryga hundra inspelningar vi redan tillgängliggjort här på Ljud & Bild.

Hos Radiotjänst var Ferlin en flitig gäst när det begav sig – för detta är vi förstås evigt tacksamma. Och ännu finns det inspelningar kvar att gräva fram ur arkiven. Till våra ljudsamlingar kan vi nämligen nu foga ytterligare tio diktinläsningar med Nils Ferlin vid mikrofonen.

Det är dikter som lästs in på ålderns höst under åren 1953–1958. Men det gäller dikter från nästan samtliga diktsamlingar. Här har vi ”Gravöl” från debuten med En döddansares visor (1930), och ett par verser ryckta ur den sista samlingen Från mitt ekorrhjul (1957). Vi är också oerhört glada att kunna tillgängliggöra inläsningen av den opublicerade dikten ”Jag är ett magdeburgerspel” – troligen är inspelningen saxad från radiospelet Marknad som Ferlin författade tillsammans med kompositören Josef Briné.

De tio diktinläsningarna återges här med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna. Fotografiet ovanför har lånat ur boken Efterskörd (2021).