Anna Greta Wides renskrift av dikten ”Floden” (1940), tidigare opublicerad.

Anna Greta Wide (1920–1965) är 2020 års diktare hos Litteraturbanken, och vi uppmärksammar hundraårsminnet med en stor digital utställning framåt våren. Arbetet pågår. På annandag jul kom en samling brev och ett antal diktmanuskript i dagen – och en av dessa dikter vill vi gärna dela med oss av så här på nyåret.

Dikten är tidigare opublicerad, och skrevs sannolikt redan 1940 – alltså två år innan Wide debuterade med samlingen Nattmusik. Den heter ”Floden”:

”Vi äga i vårt innersta en flod.
Vi böra icke forska efter källan.

Ty floden är besinningsfull och god.
Men källan är det aldrig eller sällan.

Ty källan, den är färgad som av blod
med silverstänk av salighet emellan.

Vi äga i vårt innersta en flod.
Vi böra icke forska efter källan.”

Anna Greta Wides efterlämnade dikter är många, och vi har all anledning att återkomma till rikedomen framöver. Men till dess kan du alltid lyssna till Wides egen röst – inspelad 1962:

Läs mer om vårt pågående arbete med Anna Greta Wides författarskap inför jubileumsåret 2020 här.