I år stjäl vi vår jul från Årstafrun – Märta Helena Reenstierna (1753–1841) – och hennes dagbok. Det finns många jular att välja på, så läs gärna mer i de digitaliserade volymerna!

ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 1: 1793–1812
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 2: 1813–1825
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 3: 1826–1839

3 december 1820

”Söndag. Storm och frost — dock den brillantaste dag som på längre tid varit — den liknade en klar vårdag. Jag for med min gula Calesche till Spinnhuskyrkan, hvarest nu, lika som i hela Staden, nya Svenska Psalmboken i dag på första Advent Söndagen antogs, sedan den förra nu 120 år varit begagnad, som antogs 1695. — Kungl: Hof-Predikanten O: Örthenblad Predikade Gudomeligt väl och hade till Ingångs språk 22. versen i Syrachs 18. Capitel — ganska få personer voro dock i dag i den kyrkan, emedan någon invigning varit i Kungsholms Kyrkan, som nu blifvit réparerad.”


P.S. Du har väl lyssnat på vår antologi med inläsningar ur andra dagböcker och brev, ETT HJÄRTA I RYMDEN? Där handlar det kanske inte i första hand om julförberedelser – men de mörka vinterkvällarna smälter snabbt undan i gott sällskap.


Texterna i 2020 års julkalender är hämtade från Årstadagboken. Läs den hos Litteraturbanken.se! Bilderna har vi lånat från Statens Museum for Kunst.