I år stjäl vi vår jul från Årstafrun – Märta Helena Reenstierna (1753–1841) – och hennes dagbok. Det finns många jular att välja på, så läs gärna mer i de digitaliserade volymerna!

ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 1: 1793–1812
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 2: 1813–1825
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 3: 1826–1839

11 december 1814

”Söndag. Kallt men upphållsväder. Förmiddagen lagades i ordning bord, bänkar, stolar, skedar och fat till emottagandet af en stor inqvartering, neml: 96 à 97 man af andra gardiet, utom 3 öfver och 2 under officerare. Officerarne voro en Baron Fock, en dito Munk och en Adelsman Boije — De spisade middag hos Ekmark och lågo i röda förmaket samt underofficerarne i lilla kammarn i flygelbyggningen. Soldaterna fingo ärter, salt kött, en Sup hvardera och en liten Schil: kaka.”

11 december 1837

”Måndag. Snögadt och frusit dugtigt — så sade Mamsell Lovisa Leufstedt. Grindarne intogos — Mattorna lades på Förmaks golfven som Mamsell reglerade — Jag var matt och ansåg mig lycklig medan Mamsell styrde allt till det bästa, till Lutfisk och garnbyk och till Pigornas och Mormors tvätt till Jul. Rena Lakan och örngotsvar ombyttes — Lieut Sivers var inne att äta litet middag — Jag var så yr och svag att jag lade mig och sof från kl: 4 till mest 7, då jag fick the och sedan lades men hade ingen ro förrän mot 4.”


P.S. Du har väl lyssnat på vår antologi med inläsningar ur andra dagböcker och brev, ETT HJÄRTA I RYMDEN? Där handlar det kanske inte i första hand om julförberedelser – men de mörka vinterkvällarna smälter snabbt undan i gott sällskap.


Texterna i 2020 års julkalender är hämtade från Årstadagboken. Läs den hos Litteraturbanken.se! Bilderna har vi lånat från Statens Museum for Kunst.