I år stjäl vi vår jul från Årstafrun – Märta Helena Reenstierna (1753–1841) – och hennes dagbok. Det finns många jular att välja på, så läs gärna mer i de digitaliserade volymerna!

ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 1: 1793–1812
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 2: 1813–1825
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 3: 1826–1839

15 december 1801

”Tisdag. Snögade litet och frös tämmelig, att sjön nu åter började få lock öfver sig.

Hägerström var till Vestberga vreten med 3ne gåsbröst att låta röka. Jag ränsade ärter, nystade garn och läste tillika.

Om aftonen inbekom jag den stora Jultvätten, bestående af 1 Dussin handukar, 2 dussin näsdukar, 1/2 dussin lintyg, 2 tröjor och en väst, hvilken sistnämnde var tvättad och struken, utan att en grof knappnål (hvarmed ett veck i ryggen satt hopfästadt) var uttagen, ehuru nålen hade många bukter och västen många rynkor. Denna stortvätt börjades vid Ljus förleden Thorsdags morgon, har således varat i jemt 5 dagar, för 2 raska pigor eller rättare sagt lata vrak.”

15 december 1820

”Fredag. Frosten continuerade jemt — jag rullade 3 herfvor bomullsgarn och bakade 22 kakor Paltbröd.

Från Syster Eva fick jag kl: efter 4 bref, däruti hon ber mig skaffa Sin yngste Son Under Officers fullmakt till Julen, den hon som Julklapp ville ge Gossen. Hon ber mig därom tala vid Öfverste Gedda, men som den Hedersmannen varit död i 13 à 14 år, så var det ena skälet nog till hinder i uträkningen, men om Gedda än lefvat, hade man väl ej på stunden kunnat få denna fullmakt skrifven och nedsänd till Julklapp. — Ack huru obetänkta idéer komma stundom fram utur trånga hjernor!”


P.S. Du har väl lyssnat på vår antologi med inläsningar ur andra dagböcker och brev, ETT HJÄRTA I RYMDEN? Där handlar det kanske inte i första hand om julförberedelser – men de mörka vinterkvällarna smälter snabbt undan i gott sällskap.


Texterna i 2020 års julkalender är hämtade från Årstadagboken. Läs den hos Litteraturbanken.se! Bilderna har vi lånat från Statens Museum for Kunst.