Hjalmar Söderberg
Hjalmar Söderberg.

Parallellt med att våra digitaliserade boksamlingar växer, utökar vi även med ljudmaterial. I den nya utställningen om projektet Nya vägar till det förflutna kan du till exempel lyssna på inläsningar av Hjalmar Söderbergs (1869–1941) samtliga noveller ur Historietter från 1898.

Om det inte är bekant sedan tidigare: Nya vägar till det förflutna är alltså ett treårigt forskningsprojekt, med vilket vi ska digitalisera all skönlitteratur som trycktes under 1800-talet. Fritt tillgängligt för allmänheten förstås. Och redan vid förra månadsskiftet laddade vi upp dryga 1000 verk från åren mellan 1850–1880, tillsammans med en digital utställning om materialet och processen.

I samband med denna första lansering följde skådespelaren och regissören Emilie Strandberg med oss in i studion för att läsa in hela Söderbergs Historietter. (Verket finns sedan tidigare i våra samlingar och du kan bland annat ladda ner den som epub-fil till läsplattan!) Denna bok intar en särställning i den svenska novellkonstens historia, med dess tjugo berättelser om en uppsjö av brokiga livsöden under 1800-talet.

Emilie Strandberg
Emilie Strandberg.

Novellen ”Pelsen” är kanske den mest kända av dem alla, med dess otaliga nyutgåvor, filmatiseringar och andra tolkningar. Men det finns fler berättelser att lyfta fram därutöver. Här har vi den stackars trakasserade skoleleven i ”Gycklaren”, en övergiven jycke i ”En herrelös hund”, en missförstådd cigarrköpare i ”Tuschritningen” – och mycket mer.

Lyssna på alltsammans här nedanför, eller klicka dig vidare till utställningen!


Inspelningarna har gjorts av Litteraturbanken, februari 2021, och i studion har Martin Joviken haft hand om kontrollerna.  Det översta fotografiet, som föreställer Hjalmar Söderberg, har vi lånat från Handskriftsavdelningen vid Göteborgs universitetsbibliotek. Det nedre fotografiet av Emilie Strandberg är taget av Liv A. W. Lidsheim.