Augusta Braunerhjelm
Augusta Braunerhjelm


I vår har vi haft den stora glädjen att ha skådespelaren och regissören Emilie Strandberg på besök i vår inspelningsstudio. Man har sedan tidigare kunnat lyssna till hennes inläsningar av Hjalmar Söderbergs noveller, men den här gången gäller det fem noveller ur antologin Synd. Noveller av det moderna genombrottets kvinnor (1993).

Först på tur står novellen ”Bikten” skriven av Augusta Braunerhjelm (1839–1929). Berättelsen publicerades ursprungligen i novellsamlingen Studier efter naturen. Teckningar från Italien (1883). Och bokens undertitel har sina skäl: författaren vistades nämligen i Italien på grund av hälsoskäl mellan 1877–1881.

Så här skriver redaktör Birgitta Ney om novellen i antologins förord: ”[…] Augusta Braunerhielms lågmält dramatiska novell ’Bikten’ [handlar] om en ung kvinnas påstått sjuka nerver, där sjukdomen i själva verket visar sig vara ett uttryck för hennes sorg och vrede över att mannen ges rätten att svika löftet om att älska henne i nöd och lust.”


Inläsningen spelades in i Göteborg mars 2021 och inspelningstekniker var Martin Joviken. – Fotografiet av Augusta Braunerhjelm (detalj) har vi lånat från Uppsala universitetsbibliotek.