Gunnel Vallquist och Sven Stolpe
Gunnel Vallquist i Frankrike.

Som redan bör vara bekant vid det här laget är vi oerhört glada över att kunna tillgängliggöra författaren och översättaren Gunnel Vallquists (1918–2016) verk på Litteraturbanken. Hon har kallats ”den svenska katolicismens klart skinande elljus” – hon var ständigt tankens förnyare på kristendomens område. Och det speglas minsann i hennes böcker.

Men det är särskilt glädjande att kunna dela med oss av en inspelad brevväxling mellan Vallquist och hennes vän Sven Ersman (1918–1993). Brevuppläsningarna sändes i radio våren 1968, och det är två skälvande röster som står vid varsin sida mikrofonen.

Brevväxlingen är på samma gång en reseskildring som en begrundan över världens orättvisor och maktlösheten man sålunda drabbas av. Ersman reste vid brevens författande jorden runt i affärsresor, och Vallquist hade å andra sidan just anlänt hem till Sverige efter ett drygt decennium i exil. De bringade varandra därigenom skilda perspektiv på tillvaron.

Lyssna på de två radioprogrammen i mediespelaren nedanför, och lyssna gärna vidare på de andra radioprogrammen som Vallquist medverkade i under åren.


Inspelningarna återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.Fotografiet ovanför, taget av en icke namngiven fotograf och här bearbetat, fångar Gunnel Vallquist tillsammans med författaren Sven Stolpe under deras vistelser i Frankrike. Det har vi lånat från Uppsala universitetsbibliotek.