Författaren Ludvig Nordström (1882–1942) var en efterfrågad talare. Inte minst efter sin berömda reportageresa genom Sverige, ”Med Ludvig Nordström på husesyn”, reste han land och rike i syfte att redogöra för sina nyvunna insikter och åsikter.

I mediespelaren undertill har vi samlat tre av Nordströms tal som sändes i radio under åren 1938–1942.

Ludvig Nordström

Ludvig Nordström talar vid Uppsala studentkårs vårfest 1933.

Först ut ett tal inför de stora folkmassorna på Skansen under Bondens dag, den 7 augusti 1938. Det var ingen liten sak att anförtros denna uppgift – på självaste premiären av Bondens dag tre år tidigare hade statsminister Per Albin Hansson talat på Riksförbundet Landsbygdens folks anmodan.

Sensommaren 1938 var Nordström nyligen hemkommen från reportageresan, och därför fick sig Skansenbesökarna en försmak av innehållet i radioserien och reportageboken Lort-Sverige (1938) som skulle publiceras senare det året.

I Nordiska museets och Skansens årsbok redogjorde man för dagen:

”Till Stockholm anlände som vanligt mängder av extratåg kvällen före och på morgonen Bondens dag den 7 augusti. Biskop Torsten Ysander förrättade förmiddagens friluftsgudstjänst från Renberget. När bondeskarorna på eftermiddagen samlades till högtidsprogrammet vid Renberget, hälsades de av ordföranden i det arrangerande ortsförbundet av Riksförbundet Landsbygdens folk, lantbrukare B. Blomkvist, Troxhammar. Därefter talade författaren Ludvig Nordström om ’Landsbygdens revolution’, ett tal som i vissa delar tycktes intonera den bostadskampanj som på hösten gav återklang över hela landet.”

Bondens dag på Skansen år 1936 och 1938. Klicka för att förstora bilderna.

Nästa tillfälle fångades på band knappt en månad senare, den 4 september 1938, vid Radiotjänsts folkbildningskonferens på Hola folkhögskola. Nordströms tal är här närmast en kondenserad framställning av Lort-Sverige-resans förberedelser och intryck.

Under det tredje talet delade Nordström podium med författarkollegorna Gustav Hedenvind-Eriksson och Eyvind Johnson i Norrlands nation i Uppsalas lokaler. Året var 1942. På studentnationens uppmaning hade de tre författarna, envar uppvuxen i varsitt hörn av de norrländska markerna, sammankallats för att stadfästa en norrländsk samfälldhet.

Dittills hade de norrländska författarna saknat den gemenskap som förde andra landsändar samman. ”Hur har inte till exempel skåningarna alltid slutit upp kring sina skalder och skildrare. De norrländska författarna har intill denna dag känt sig ensamma och främmande inför sina egna. Låt oss hoppas att med detta första möte isen ska vara bruten och ett andligt band har börjat tvinnas som ska samla alla goda norrländska krafter till enhet och gemensamt arbete för den egna landsändan”, proklamerade Nordström. 

Eyvind Johnson och Gustav Hedenvind-Eriksson. Klicka på bilden för att förstora den.

Den som intresserar sig för Ludvig Nordström bör för övrigt lyssna på vår podcast Verket – en podd om klassiker. I våras publicerade vi ett fyrtio minuter långt avsnitt som handlar just om Nordströms Lort-Sverige, dess tillkomst och mottagande. Lyssna på avsnittet i valfri poddapp eller ta dig till avsnittet direkt här.


Inspelningarna tillgängliggörs här med tillstånd från Sveriges Radio.

* Fotografiet av Ludvig Nordström, taget av Paul Sandberg, har vi lånat av Upplands museum.

* Fotografiet med mjölkerskorna på Bondens dag 1936, taget av en okänd fotograf, har vi lånat av Stockholms stadsmuseum (CC-BY).

* Fotografiet av familjen Andersson från Gräsbo på Bondens dag 1938 har vi lånat av Östervåla hembygdsförening.

* Fotografiet av författarna Eyvind Johnson och Gustav Hedenvind-Eriksson, som här är beskuret, har vi lånat av Wikimedia.