Dramaklassiker

För drygt en månad sedan lyfte vi skynket för Litteraturbankens nya utställning i Diktens museum: Dramaklassiker från Sveriges Radio Drama – en utställning om och med dramaklassiker ur SR:s arkiv. Vi startade då med fem rum, fem berättelser om fem hörspel. Men redan nu bygger vi ut utställningen!

Idag kastar vi strålkastarljuset på radiodramatiseringen av Selma Lagerlöfs roman Herr Arnes penningar (1903). I det digitala utställningsrummet berättar Litteraturbankens huvudredaktör Dick Claésson mer om tillkomsten av romanen såväl som dramatiseringen av Lagerlöfs verk. Han inleder:

”Man får gå till de historiska källorna för att hitta ursprunget till Selma Lagerlöfs roman Herr Arnes penningar (1903), och det man finner är en berättelse som är mycket kort – och kryptisk:

’Arne, sogneprest och död före 1587, då d. 18/7 bisp Jens skriver: ’uden for præstergaard, der ere de Skaatter stegled, som myrde och brende her Arne, sogneprest i Solberg.’’

Alltså: sockenprästen Arne, i Solberga socken utanför Kungälv – mördad och bränd. Och av denna kortfattade och tragiska händelse från det sena 1500-talet blev det till sist litteratur, film – och radiodramatik. Så kan det gå när det svunna blir till stoff för gestaltning.”

Ta dig vidare till utställningsrummet om Herr Arnes pengar, eller läs mer om Radioteaterns historia här.


Fotografiet som används i utställningens affisch, och som föreställer skådespelaren Eva Dahlbeck (1920–2008), är taget av Bertil S-son Åberg, SVT Bild (1954). – Blogginläggets bild, ett här redigerat fotografi som föreställer Jane Friedmann, Åke Falck och Ulf Palme under arbetet med radiopjäsen, är taget av Sören Hoffman, SVT Bild (1954).