Litteraturbanken har – som vi nyss berättat – börjat digitalisera Tage Aurells samtliga skönlitterära verk. Kortprosans mästare kommer alltså snart till Litteraturbanken! Om det berättar vi självklart mer under året som kommer, men arbetet pågår för fullt. I höst kommer allt att finnas tillgängligt i textform så att läsplattor i hela riket kan fyllas med prosakonst av yppersta märke.

Men det vore synd och skam att undanhålla Tage Aurells mångtaliga ljudpärlor endast för att framställningen av eböckerna tar lite tid i anspråk. Så varför inte njuta redan nu av en sällsam berättarkonst?

1968 läste Tage Aurell in kortromanen Martina från 1937 för Sveriges Radio. Inspelningen sändes i tre delar (den första delen sändes på juldagen och de två följande den 27–28 december), och går nu, tack vare tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna, att lyssna på här:

Att recensenter inte sällan träffat fel bevisar mottagandet av Aurells roman 1937. Inläggets bild, som visar recensionen i Svenska Dagbladet den 20 november 1937, talar om en sällsamt tondöv felbedömning.

Tage Aurell var före sin tid.


”Tage Aurell föddes den 2 mars 1895 i Kristiania (Oslo) av svenska föräldrar och gick bort i Arvika den 21 februari 1976. När Aurell var i femårsåldern flyttade familjen till Karlstad. Fadern var Nils Albert Tage Aurell, gjutare och sedermera fackligt aktiv verkstadsförman; modern Anna var född Lersten. Aurell studerade vid Högre Allmänna Läroverket i Karlstad och fick så småningom anställning på Nya Wermlands-Tidningen. Snart började han även medarbeta i en rad andra landsortstidningar, däribland Filipstads Tidning, Borås Tidning och Norrköpings Tidningar. Aurell genomgick en kortare religiös period i början av 1910-talet men sökte sig snart till samtidens radikala kretsar. Större delen av 1920-talet tillbringade han nere på kontinenten, i Berlin och framförallt i Paris där han bland annat studerade vid Sorbonne. […] Aurell debuterade förhållandevis sent som författare och det dröjde åtskilliga år och flera böcker innan han slog igenom. Den första, Tybergs gård, publicerades 1932. Med Skillingtryck (1943) fick Aurell bättre genomslag. Han blev känd som en sparsmakad men ytterst driven stilist. Från 1940-talet och framåt medverkade han flitigt i radion, med pjäser och uppläsningar”. – Stycket är hämtat från Svenskt översättarlexikons artikel om Aurell, författad av Alan Asaid. Läs vidare här.

Tage Aurells radioinläsningar tillgängliggörs här med tillstånd från rättighetshavarna och Sveriges Radio.