”Det lilla resande teatersällskapet har kommit till Vimmerby i Småland. Det saknas pengar, det saknas mat, och något teaterhus att tala om har man egentligen inte bokat in. En lada vid stadsporten blir bra nog, tycker teaterdirektören Alexander Sjövall. Hästarna, som bor där till vardags, behöver man inte flytta på – stampandet, menar den desillustionerade skådespelaren Ölander, kan behövas för att komplettera publikens bristfälliga reaktioner.”

Litteraturbankens huvudredaktör Dick Claésson skriver om författaren August Blanche och dennes pjäs Ett resande teatersällskap i vår nya utställningssalong hos Diktens museum.

I samarbete med Sveriges Radio Drama öppnar vi nämligen idag en ny digital utställning om dramaklassiker. Utställningen lyfter fram föreställningar ur SR:s arkiv och ställer dessa jämsides pjästexter, bilder, arkivfynd och annat kringmaterial.

Ett resande teatersällskap, i Gunnar Werséns regi, är först ut tillsammans med fyra andra hörspel av August Strindberg, Karin Boye och Hjalmar Bergman. Med tiden kommer utställningen att utvidgas med fler klassiker ur arkiven.

Vi välkomnar dig att besöka:

DRAMAKLASSIKER FRÅN SVERIGES RADIO DRAMA.
EN UTSTÄLLNING OM OCH MED SVENSK RADIOTEATER.


Fotografiet som används i utställningens affisch, och som föreställer skådespelaren Eva Dahlbeck (1920–2008), är taget av Bertil S-son Åberg, SVT Bild (1954). – Blogginläggets bild, som vi har lånat från Stockholms stadsmuseum och Stockholmskällan (CC-BY), är tecknad av Fritz von Dardel (1817–1901).